Plannen voor een nieuwe machine? Wij doen aan:

3D simulaties en meer!

Scroll_down_Icon
Hero_afbeelding

2022 (laatste versie) - €799

Lees meer

Onze diensten

Concept Engineering

Deze categorie zou men kunnen zien als het fundament van het project. Tijdens de concept engineering leggen we de doelstelling en de basis eisen van het project samen.

Onderzoek haalbaarheid van het project

Wat heel belangrijk in een te realiseren project is de overtuiging dat een project voor alle partijen haalbaar moet zijn. In deze fase leggen we de risico's van het project vast.

Engineering

In deze fase wordt het project in detail uit- geëngineerd. Als de engineering klaar is dan weten we precies wat er moet worden ingekocht. Alle benodigde onderdelen staan uitgebreid in de stuktlijsten van het project.

Realisatie van het project

Al tijdens de engineering kan men, tot in detail, zien hoe het systeem eruit komt te zien. Maar dat is uiteraard alleen nog maar zichtbaar op het beeldscherm van de computer. Het mooie is dat tijdens de bouw van het systeem er een tastbare copy onstaat t.a.v. hetgeen ontworpen is op in ons 3D pakket.

Testfase/FAT

De testfase is een opstap naar de productie op locatie. Tijdens deze testfase wordt zoveel mogelijk de realiteit nagebootst. Dit om zo min mogelijk verrassingen op locatie te krijgen. Deze fase bepaald of het systeem op locatie geplaatst kan gaan worden. Indien mogelijk kunnen ook een productie test uitvoeren. De FAT wordt in deze fase ook afgenomen.

Plaatsing SAT

De plaatsing wordt samen met grondig voorbereidt. U moet denken aan de plaats waar de machine, binnen uw organisatie, geplaatst moet worden. Eisen die gesteld worden aan de voorbereiding van electra, lucht en water aansluitingen. Na plaatsing gaan we beginnen met de training van gedienend personeel en starten we de productie op volgens afgesproken plan. In deze fase zal ook de SAT worden afgenomen.

Onze Projecten


Bekijk hieronder onze projecten

De Multicorrector

Hij weegt en corrigeert de bakjes binnen een opgegeven onder- en boven gewicht.
Door de speciale gepatenteerde manier van pakken kan het product niet beschadigen.

Lees meer
Multicorrector

De bandverdeler

Door de servo gestuurde in- en uitgang kunnen we pakketten, bakjes vanuit elke ingang naar elke gekozen uitgang sturen.

Lees meer