De Multicorrector

Hij weegt en corrigeert de bakjes binnen een opgegeven onder- en boven gewicht.
Door de speciale gepatenteerde manier van pakken kan het product niet beschadigen.

Werking van de Multicorrrector

Nadat de bakjes op de invoer zijn gezet worden ze richting een weegband gevoerd, daar wordt de verpakking gewogen om te zien of het gewicht van het bakje correct, te licht of te zwaar is.
Door een lijnverdeler worden ze in twee banen geselecteerd n.l.:

  1. Band voor verpakkingen van boven- of ondergewicht.
  2. Band voor verpakkingen binnen het juiste gewicht.

Alle bakjes op band 2 vervolgen hun weg naar de uitvoer van de machine.
De bakjes welke op band 1 zijn gebracht door de lijnverdeler, moeten wordengecorrigeerd.
De te corrigeren bakjes gaan vervolgens onder de scanner door.
De informatie welke uit de scanner komt, wordt daarna door het systeem geanalyseerd.